Shopping
Publicerat: 2013-03-06

Spaning

Sportprodukter växer i e-handeln

Sportprodukter växer i e-handeln

E-handeln i stort växte med 14 procent förra året till 31,6 miljarder kronor enligt senaste E-handelsbarometern 2012 från Posten och Handelns utredningsinstitut. I fjol växte den vanliga detaljhandeln med blygsamma 2,1 procent. Det segment som växte snabbast på nätet är sport- och fritidsprodukter (+27 procent). Den ökade mobiliteten bland konsumenterna har inte riktigt slagit igenom i e-handeln än utan de flesta e-handelsköpen sker fortfarande från datorer. Dock uppger nästan var femte konsument att de under 2012 har har handlat med sin smartphone eller surfplatta. Samtidigt har bara var tionde konsument gjort sitt senaste köp via en mobil enhet.
Läs hela rapporten på:
http://www.posten.se/sv/Documents/PDF/e-barometern_arsrapport_2012.pdf