Arbetsliv Hälsa / Träning
Publicerat: 2019-02-08

Spaning

Stark ökning av chefers ohälsa

Stark ökning av chefers ohälsa

Chefernas sjukfrånvaro fortsatte att öka under 2018 främst på grund av en kraftig uppgång av psykisk ohälsa, visar statistik från Previa Företagshälsa. Medan korttidsfrånvaron är oförändrad stiger långtidsfrånvaron brant och kvinnliga chefer är speciellt utsatta.
Under perioden 2014 till 2018 ökade chefernas totala sjukfrånvaro med 50 procent. En radikal ökning av sjukfrånvaron bland chefer är kopplad till ökad långtidsfrånvaro. Chefernas frånvaro pga psykisk ohälsa ökade med hela 500 procent och det är främst kvinnliga chefer som står för ökningen.
Statistiken som inkluderar både kort- och långtidsfrånvaron kommer från Previa Sjuk & Frisk och omfattar 170.000 personer, varav 12.300 chefer, på 410 anslutna företag över hela landet.
 
Läs mer: http://news.falcksverige.se/pressreleases/kraftig-oekning-av-chefers-ohaelsa-2829714