Hälsa / Träning Mat / Dryck Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2020-05-15

Spaning

Stark ökning av e-handeln under första kvartalet

Stark ökning av e-handeln under första kvartalet

E-handeln växte med 16 % under första kvartalet 2020. Och sett till konsumenternas självuppskattade konsumtion så ökade e-handeln med 32 % från februari till mars, ett resultat av coronavirusets spridning. Det visar PostNords rapport E-barometern Q1. Under mars månad var det 73 % av svenskarna som e-handlade, jämfört med 70 % i genomsnitt under hela kvartalet. Apoteksvaror och dagligvaror är de produktkategorier som växt i särklass mest under kvartalet, med +37 % respektive +27 %. En stor del av den tillväxten kom under mars månad.
Mer än hälften av e-handelsföretagen (53 %) uppgav att coronapandemin lett till att nya konsumentgrupper tillkommit, och andelen äldre konsumenter (65-79 år) som e-handlat under kvartalet har ökat kraftigt jämfört med föregående år (från 54 % till 64 %).
För första gången i E-barometerns historia är skönhet och hälsa (där apoteksvaror räknas in) den kategori som flest konsumenter uppgett att de handlat från (39 % av de e-handlande konsumenterna), följt av den före detta ettan kläder och skor (34 %).
 
Läs rapporten här: https://www.postnord.se/vara-losningar/e-handel/e-handelsrapporter/e-barometern
 
Bild: Depositphoto