Media
Publicerat: 2018-06-19

Spaning

Stark ökning för annonsering i poddcasts

Stark ökning för annonsering i poddcasts

IAB har tillsammans med PwC för andra året i rad gjort en stor undersökning av poddcasts och annonsering i USA. Enligt undersökningen har podcasts ökat enormt bara de senaste två åren, men fortfarande omsätter de försvinnande lite i jämförelse. Företagen som deltog i studien rapporterar själva att de sett en ökning av annonsintäkter på 275 % från 2015 till 2017.
2017 genererades 87% mer i annonsintäkter än 2016, vilket fortfarande bara uppgår till 314 miljoner dollar i USA, att jämföra med TV-reklam som hade en omsättning på 68,5 miljarder dollar under samma år.
För att ytterligare öka tillväxten på området så krävs att nya anpassade format för reklam utvecklas. Enligt IABs studie läses fortfarande två tredjedelar av alla annonser upp av podcastvärden. Jämfört med hur reklam levereras i exempelvis radio är det storskillnad i upplevd professionalitet, något som förmodligen även förklarar varför radioreklam omsatte närmare 57 gånger mer än podcasts.
Enligt IAB räknar branschen med att fortsätta öka i rask takt, faktiskt hela 110 % de närmaste tre åren. Dock kommer de då fortfarande bara omsätta drygt 650 miljoner dollar, ca en tvåhundradedel av vad TV och Internetreklam drog in tillsammans under förra året. Då beräknas även internetreklam fortsätta öka de närmaste åren.
Läs mer: https://www.iab.com/news/us-podcast-ad-revenues-2017/