Stark utveckling för laddbara bilar under 2021

Under 2021 återhämtade sig personbilsmarknaden något och antalet nyregistreringar landade på 300 983 personbilar, vilket är en ökning med ca tre procent. Det visar en sammanställning från Bil Sweden. De laddbara bilarna ökade starkt och stod för 45 procent av nyregistreringarna jämfört med 32 procent för 2020, antalet uppgick till 135 302. För såväl lätta som tunga lastbilar ökade antalet registreringar efter nedgången under 2020.

Antalet laddbara modeller ökade kraftigt med både fler varumärken och modeller i olika prisnivåer vilket medförde att laddbara bilar blev ett attraktivt val för fler och större kundgrupper. Nära varannan nyregistrering var en laddbar bil under 2021. Sverige utmärker sig med högst andel laddbara bilar bland nyregistreringarna i EU och är trea i Europa, under årets tre första kvartal.

Andelen laddbara personbilar av nyregistreringarna 2021 uppgick till 45 procent, vilket kan jämföras med drygt 32 procent året innan. 26 procent av årets nyregistreringar var en laddhybrid och 19 procent en elbil. Det är framförallt elbilarna som driver den svenska elektrifieringen i år med en ökning med 106 procent, medan laddhybriderna ökade med nära 18 procent. Detta är dels ett resultat av att biltillverkarna lanserat många nya modeller i segment som når allt fler och större kundgrupper och att Sverige fått en god tilldelning av bilar, dels att styrmedlen har gynnat utvecklingen.

Organisationens prognos för 2022 är 325 000 nya personbilar, vilket är en ökning med åtta procent jämfört med utfallet 2021. Prognosen för andelen laddbara bilar 2022 är 60 procent av nyregistreringarna, där elbilarnas andel uppgår till 34 procent och laddhybridernas till 26 procent.

 

Källa: https://www.bilsweden.se/statistik/Nyregistreringar_per_manad_1/nyregistreringar-2021/rekordstark-utveckling-for-laddbara-bilar-under-2021-trots-ett-ryckigt-fordonsar

 

Bild: Depositphotos