Arbetsliv Privatekonomi Resa
Publicerat: 2017-01-04

Spaning

Effektivare resande med Uber visar studie

Effektivare resande med Uber visar studie

Resedelningstjänster som t ex Uber oh Lyft har fått stor uppmärksamhet och förutspåtts revolutionera vårt resande i framtiden. En ny studie från MITs Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) ger stöd för den förhoppningen. Forskarna på CSAIL har med hjälp av data från taxiresor på Manhattan och en egenutvecklad algoritm räknat ut att man med ca 3 000 bilar via delningstjänster som Uber skulle kunna ersätta de 14 000 taxibilar som idag finns på Manhattan. Enligt studien skulle denna modell både bli tidseffektivare och miljövänligare, (genom mindre bränsleåtgång).
Läs mer om studien här: https://www.csail.mit.edu/ridesharing_reduces_traffic_300_percent