Hälsa / Träning
Publicerat: 2022-11-01

Spaning

Stillasittande ett hälsoproblem

Stillasittande ett hälsoproblem

I rapporten ”Stillasittande i arbetslivet 2022” baserad på 34 000 medarbetare över hela landet har Falck Previa fördjupat sig i hur stillasittande ser ut i arbetslivet.  Nästan en tredjedel av de 34 000 medarbetare Falck Previa kartlagt sitter still 7–9 timmar varje dag. Närmare 20 procent uppger att de sitter stilla 10 timmar eller mer.

För att få en fördjupning av hur stillasittande relaterar till hur tillfreds man är med sin rörelsenivå har Falck Previa även kombinerat statistiken över antal timmar medarbetare sitter och hur tillfreds man upplever sig med sin rörelsenivå. Här syns ett tydligt mönster där de som sitter mer stilla är mindre tillfreds med sin rörelsenivå än de som sitter stilla mer sällan.

För medarbetare som är stillasittande upp till nio timmar per dag är det självskattade allmäntillståndet relativt likvärdigt. Men när stillasittandet är 10 timmar eller mer syns en trend där upplevelsen av allmänt hälsotillstånd försämras.

 

Källa: https://www.previa.se/stillasittande-i-arbetslivet-2022

 

Bild: Depositphotos