Hälsa / Träning Media Värderingar
Publicerat: 2019-03-18

Spaning

Var fjärde svensk umgås mest via nätet

Var fjärde svensk umgås mest via nätet

Majoriteten av svenskarna anser att skärmtiden påverkar deras sociala liv positivt och en av fyra umgås huvudsakligen med sina vänner digitalt. Men det digitala umgänget verkar inte ersätta det fysiska – ju mer skärmtid man har desto mer träffar man sina vänner även offline. Samtidigt känner sig många mer ensamma. Det visar en ny undersökning som Demoskop genomfört på uppdrag av Telenor.
Undersökningen omfattar 2000 svarande runtom i landet och visar att svenskarna blir allt mer digitala i sitt umgänge. Var fjärde svensk har majoriteten av umgänget med sina vänner över internet och sex av tio anser att digital kommunikation påverkar deras sociala liv positivt. Fyra av tio uppger att de fått en ny nära vän via digitala tjänster eller plattformar. Samtidigt upplever många (58 procent) att det saknas normer för hur de ska bete sig online.
Det digitala umgänget verkar även leda till att man träffas oftare fysiskt. Undersökningen visar att en av fem svenskar (20 procent) anser att skärmtid leder till att de träffar sina vänner mer, medan en av åtta (13 procent) tycker motsatsen. Och ju mer skärmtid man har desto mer tycks man träffa sina vänner offline. Bland de som har fem timmar mobiltid per dag anser var tredje (33 procent) att det leder till mer fysiskt umgänge, jämfört med 15 procent bland de personer som använder sin mobiltelefon cirka en timme per dag.
Synen på hur skärmtiden påverkar vårt sociala liv är dock inte odelat positiv. För även om en majoritet av svenskarna anser att de har god kontroll över sin mobilanvändning, så tycker en av fem (22 procent) att de använder mobilen för mycket och en av tre har även skuldkänslor över sitt mobilsurfande.
 
Läs hela rapporten: https://www.telenor.se/skarmlivet