Hem / Boende Värderingar
Publicerat: 2022-04-01

Spaning

Stockholmare känner stort klimatansvar i vardagen

Stockholmare känner stort klimatansvar i vardagen

Att källsortera sitt avfall och lämna det till återvinning har blivit en självklarhet för stockholmare som bor i bostads- och hyresrätter. Hälften sorterar ut sitt matavfall och sju av tio tycker att det är viktigt att bo klimatvänligt. Det visar Fastighetsägarna Stockholms rapport ”Klimatet, hemmet och jag” som undersökt stockholmares klimatengagemang och beteenden. Stockholmare vill också bo klimatvänligt, framför allt de yngre som har starkare attityder och önskningar. Hälften av alla 20–30-åringar drömmer om ett hus som är klimatanpassat byggt. Detta är inte alls lika viktigt för gruppen 61–75-åringar.
Medvetenheten om hur man kan spara energi är hög. Och de vanligaste energisparande åtgärderna i det egna hemmet är fulla disk- och tvättmaskiner. En fjärdedel av de svarande har snålspolande kranar och många begränsar sitt duschande eller förkortar sin duschtid. Energisnål belysning är en vanlig åtgärd liksom att stänga av golvvärmen, vilket är dubbelt så vanligt i bostadsrätt jämfört med hyresrätt. Kvinnor begränsar energianvändningen mer än män.
Fler slutsatser från rapporten:

  • 39 procent av männen drömmer om en laddstation till bilen. Motsvarande siffra för kvinnor är 25 procent.
  • Kvinnor är överrepresenterade när det gäller återvinning och second handinköp av prylar och kläder. 33 procent av kvinnorna drömmer om en byteshylla för kläder och skor i huset de bor i. Motsvarande siffra för män är 19 procent.
  • En mycket liten grupp gör inga särskilda konsumtionsval alls i hänsyn till klimatet.

 
Källa: https://via.tt.se/data/attachments/00047/2cb83517-e89d-455e-b41e-bbf2dcb85ab3.pdf
 
Bild: Press Fastighetsägarna