Mode / Design Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2024-06-24

Spaning

Stor ökning av e-handeln i maj

Stor ökning av e-handeln i maj

Svensk Handels E-handelsindikator för maj månad skattar e-handelns omsättning till 14,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 29 procent jämfört med maj 2023. Det är det starkaste utvecklingstalet under en enskild månad sedan mars 2021. Majförsäljningen på nätet utvecklades svagt både 2022 och 2023 vilket ger ytterligare skjuts till utvecklingen procentuellt sett. I motsats till tidigare under året är den främsta förklaringen inte att fler e-handlar utan en markant ökad köpesumma. I synnerhet gäller detta kapitaltunga branscher som möbler och hemelektronik som utvecklades anmärkningsvärt starkt. Andelen konsumenter som e-handlar från utlandet fortsätter att vara konsekvent högre än förra året. Var femte konsument uppger att de handlade från en utländsk hemsida i maj. Hela 11 procent av de tillfrågade konsumenterna hade handlat från Temu och/eller Shein.

 

Källa: https://www.svenskhandel.se/rapporter/e-handelsindikatorn-maj-2024

 

Bild: Depositphotos