Kultur / Fritid Media
Publicerat: 2014-01-28

Spaning

Streamad musik dominerar

Streamad musik dominerar

Nyligen publicerade siffrorna från GLF visar att 71 procent av den totala musikförsäljningen i dag kommer från strömmade musiktjänster. Jämfört med 2012 växer det här sättet att köpa och lyssna på musik med 30 procentenheter, samtidigt som i princip alla övriga sätt att köpa musik minskar. Downloadförsäljningen minskade med 22 procentenheter under året och står idag endast för fyra procent av den totala musikförsäljningen. Under året såldes nästan 6 miljoner fysiska skivor i landet, vilket innebär att svensken köper ungefär en CD-skiva per person och år. Totalt omsatte branschen 991 miljoner kronor, vilket är ca 60 procent av vad omsättningen var år 2000.
Läs mer här: http://www.ifpi.se/wp-content/uploads/GLF-f%C3%B6rs%C3%A4ljningsstatistik-GLF-hel%C3%A5ret-2013.pdf