Kultur / Fritid Media
Publicerat: 2022-03-01

Spaning

Streaming tar över

Streaming tar över

En ny nationell undersökning visar att nästan hälften av svenskarna övergett sin linjära tv-lösning för att bara köra streamingbaserat. Och det är de unga som driver utvecklingen mot linjär-TVs död. Undersökningen är genomförd av YouGov på uppdrag av NetOnNet. 43 procent av svenskarna säger att de redan har slutat använda den traditionella tv-mottagaren till förmån för streaminglösningar eller att de överväger att göra det under det kommande året. 44 procent kommer förmodligen att behålla den traditionella tv-mottagaren ett tag till. Endast 16 procent av de under 30 år säger att de förmodligen kommer att behålla den traditionella tv-mottagaren, medan hela 41 procent säger att de redan har gått över till att bara streama. Även de mellan 30 och 39 år använder i liten utsträckning den traditionella tv-mottagaren, medan vi ser en ålderstrend. Till exempel är de över 60 fortfarande traditionella i sina tv-vanor, med så många som 69 procent som fortfarande har en tv-mottagare och som planerar att fortsätta med den.
 
Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/netonnet_ab/pressreleases/svenskar-paa-vaeg-att-bli-helt-streamingbaserade-3163204
 
Bild: Press NetonNet