Media
Publicerat: 2015-11-10

Spaning

Strömmade medietjänster dominerar

Strömmade medietjänster dominerar

Ny statistik från Mediavision visar att mediekonsumtionen bland Sveriges konsumenter alltmer präglas av s k strömmade tjänster såsom Spotify och Netflix. Tre av fyra 15-74-åringar strömmar nu antingen musik eller rörlig bild. Populärast är tjänsterna Youtube, Spotify och Netflix. Enligt rapporten blir det nu allt tydligare att det just betaltjänster inom musik, film och TV växer starkt. Trenden mot allt fler digitala abonnemangstjänster förstärks av att intresset för att styckköpa olika former av fysisk media minskar. Tydligast är utvecklingen för tidningar, CD- och DVD-skivor samt TV-och datorspel. Nedgången är i flera fall mer än 50% sedan 2012. Även här sker en övergång till digitala köp, över internet. Men detta kompenserar bara delvis för bortfallet i den traditionella marknaden. Tillväxten för digitala styckköp är dock låg jämfört med tillväxten för abonnerade tjänster som Netflix och Spotify.
Läs mer om här: http://www.mediavision.se/nyhet/q3-svenskarna-omfamnar-strommade-medietjanster/