Teknik / Prylar Utbildning
Publicerat: 2021-01-15

Spaning

Studerande negativa till sin egen skärmtid

Studerande negativa till sin egen skärmtid

Mer tid på internet, sämre undervisning och större missnöje med sin egen skärmtid. Omställningen till distansundervisning har gjort de studerande mer negativa till sin digitala vardag, visar rapporten Svenskarna och internet 2020. I rapporten uppger 58 procent av de studerande att de har börjat använda internet mer och bland gymnasieelever säger sig 66 procent ha gjort det.
Mer skärmtid har samtliga svarande i undersökningen. Men till skillnad från de äldre i Sverige, som under pandemin har blivit allt mer positiva till sin skärmtid, märks ett tydligt missnöje bland de unga. Nära två av fem studerande har ändrat uppfattning om digital skärmtid under året och 30 procent av dem är negativt inställda till skärmtid, vilket gör studenterna till de mest negativa i hela undersökningen. Dessutom uppger hela 93 procent av de studerande att de tycker att de spenderar för mycket tid framför skärmen.
Man kan också se att de studerande tittar allt mer på sin mobil på nätterna. Under 2020 års första kvartal svarade 52 procent att de tittade mer på mobilen på natten, och under det tredje kvartalet var den siffran uppe i 61 procent.
37 procent av dem som deltagit i undervisning på distans under pandemin tycker att den digitala undervisningen har fungerat sämre än vanlig undervisning. Tittar man enbart på gruppen gymnasieelever är andelen större. Där anser 41 procent att hemundervisningen inte har fungerat lika bra. Men det handlar inte om resursbrist.
 
Källa: https://internetstiftelsen.se/nyheter/studerande-allt-mer-negativa-till-sin-egen-skarmtid
 
Bild: Depositphoto