Teknik / Prylar Utbildning Värderingar
Publicerat: 2019-03-25

Spaning

Surfplattor i förskolan- obligatoriskt

Surfplattor i förskolan- obligatoriskt

Från och med första juni 2019 kommer det att stå inskrivet i läroplanen för förskolor att digitala verktyg ska användas för att skapa digital kompetens hos förskolebarnen. Trots att många föräldrar vill att deras barn ska vara ute och leka och inte ägna så mycket tid till att knappa på en surfplatta så är det viktigt enligt forskning gjord av en disputant på  Göteborgs universitet. Samhället ser inte lika dant ut som det tidigare gjort och att därmed utesluta digitala verktyg i förskolan skulle skapa ett digitalt utanförskap hos barnen. Man vill att barnen ska lära sig hantera digital utrustning och även ge dem verktyg att få ett bättre förhållningssätt till informationsflöden och lära sig förstå källkritik.
Läs mer: https://www.forskning.se/2019/03/18/diggar-det-digitala-men-forskolebarnen-lar-sig-inte-det-vi-tror/