Shopping
Publicerat: 2022-06-07

Spaning

Svanenmärka e-handels-transporter på gång

Svanenmärka e-handels-transporter på gång

Nordisk Miljömärkning har utvecklat Svanenmärkning för ett helt nytt område: e-handelstransporter. Målet är att vägleda näthandlande konsumenter till ett mer hållbart leveransval. Förslaget har nu skickats ut på remiss i alla nordiska länder. Nordens transport- och logistikföretag kommer att kunna ansöka om att bli licensinnehavare och därmed erbjuda en Svanenmärkt e-handelsleverans i check-outen hos e-handlaren.
Svanenmärkningen innebär att:

  • Nordens konsumenter får ett välkänt, mer hållbart och trovärdigt leveransalternativ.
  • Transport- och logistikföretag får en oberoende tredjepartsverifiering som ger ett synligt och trovärdigt kvitto på den egna miljö- och klimatprestandan.
  • E-handelsbolag får ett enkelt verktyg som stöd i hållbarhetsarbetet, för val av logistikpartner och en trovärdig märkning att kommunicera i check-outen.

Arbetet med Svanenmärkta e-handelstransporter har bedrivits i en gedigen dialog med omvärlden och det har tydligt framkommit en stark önskan att utforma en trovärdig märkning till konsument. Arbetet har resulterat i ett ramverk för en hållbar leverans som alla intressenter kan använda. Svanen blir den första tredjepartscertifieringen i världen för e-handelstransporter, ett område med stor risk för greenwashing.
 
Källa: https://www.svanen.se/faq/e-handelstransporter/e-handelstransporter/
 
Bild: press Svanen