Reklam Värderingar
Publicerat: 2022-07-08

Spaning

Svårt att veta om företag är hållbara

Svårt att veta om företag är hållbara

84 procent av svenskarna anser att det är svårt att veta om ett företag är eller agerar hållbart. Samtidigt svarar 55 procent att företags hållbarhetsarbete i stor utsträckning påverkar deras val av produkter och tjänster. Det visar en ny, riksomfattande undersökning om svenskar och hållbarhet. Undersökningen som är framtagen av Insight Intelligence tillsammans med Södra Skogsägarna, Thule Group, Svensk Handel och Öresundskraft, visar hur synen på hållbarhet har förändrats under de senaste fyra åren.
66 procent förväntar sig att företag tar ställning i samhällsfrågor och en majoritet säger sig påverkas av företags hållbarhetsarbete. Parallellt är det bara tio procent som tycker att det är lätt att veta om ett företag är hållbart eller inte. Relativt få svarar dock att de under det senaste året har försökt ta reda på om ett företag är eller agerar hållbart (25 %).
Trots att endast var fjärde säger sig ha försökt ta reda på om ett företag är hållbart eller inte, tycker åtta av tio att det är viktigt att ta del av information utöver pris och kvalitet, vid köp av produkter eller tjänster.
Undersökningen visar också att:

  • 57 procent upplever hinder för att kunna leva mer hållbart. De främsta hindren är pengar och att man saknar hållbara alternativ.
  • Andelen som svarar att de i stor utsträckning lever och agerar hållbart har minskat med tio procentenheter under det senaste året.
  • 45 procent svarar att oroligheter i världen påverkar deras syn på hållbarhet.

 
Källa: https://www.insightintelligence.se/svenskar-och-hallbarhet/svenskar-och-hallbarhet-2022/
 
Bild: Depositphotos