Hälsa / Träning Media Teknik / Prylar
Publicerat: 2024-07-04

Spaning

Svårt skilja mellan AI- och människoröster

Svårt skilja mellan AI- och människoröster

När människor ska särskilja på mänskliga och AI-genererade röster har vi endast rätt ungefär hälften av gångerna. Trots detta varierar hjärnans neurala svar beroende på om vi hör mänskliga röster eller AI-röster, visar ny forskning från Universitetet i Oslo. Forskningen involverade sammanlagt 43 deltagare som ombads lyssna på mänskliga och AI-genererade röster som uttryckte fem olika känslor: neutral, arg, rädd, glad och nöjd. Deltagarna identifierade mänskliga röster korrekt 56 procent av gångerna, och AI-röster korrekt 50 procent. Samtidigt avslöjar skanning av hjärnan att deltagarna utlöste olika neurala svar beroende på om de hörde en AI eller människa prata, där mänskliga röster utlöste områden relaterade till minne och empati, medan AI-röster aktiverade områden för feldetektering och uppmärksamhetsreglering.

 

Källa: https://neurosciencenews.com/ai-voices-human-brain-26365/

 

Bild: depositphotos