Arbetsliv Hem / Boende
Publicerat: 2014-02-21

Spaning

Svensk Byggtjänst använder Minecraft

Svensk Byggtjänst använder Minecraft

Svensk Byggtjänst har lanserat blockjobb.se, en kampanjsida med syfte att förse FN:s organ för hållbar stadsutveckling, UN-Habitat, med svenska samhällsbyggare och gamers för volontäruppdrag. På plats ute i världen ska volontärerna hjälpa till som Minecraft- och stadsplaneringsstöd med att planera öppna, säkra, tillgängliga och attraktiva offentliga miljöer tillsammans med personer som bor i området.
Block by Block är ett samarbete mellan UN-Habitat, som är FN:s organ för städer, spelutvecklarna Mojang och Svensk Byggtjänst. Projektet ska stödja FN:s nätverk för hållbar stadsutveckling i arbetet med att rusta upp 300 offentliga platser runt om i världen fram till 2016. Block by Block använder Minecraft som verktyg för att utveckla positiva och trygga sociala ytor i samverkan med människor och myndigheter på plats.
Läs mer om projektet på: http://www.blockjobb.se/