Media Värderingar
Publicerat: 2017-02-24

Spaning

Svenska regeringen vill motverka ”fake news” om Sverige

Svenska regeringen vill motverka ”fake news” om Sverige

Med anledning av de ”falska” uppgifter som cirkulerar kring situationen i Sverige har nu utrikesdepartementet nu publicerat en rad fakta kring olika områden. På hemsidan bemöter man en rad olika påståenden om hur immigrationen påverkar Sverige. Framförallt när det gäller kriminalitet. Till exempel tar man upp frågor kring vapen i Sverige, antalet mord och invandringens påverkan på den svenska ekonomin. Förhoppningen är att ge en mer nyanserad bild av förhållandena i Sverige.
Läs mer här: http://www.government.se/articles/2017/02/facts-about-migration-and-crime-in-sweden/