Media Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2020-08-31

Spaning

Svensken allt mer digitaliserad

Svensken allt mer digitaliserad

Användningen av internettjänster och appar för telefoni, meddelanden och tv blir allt vanligare, visar PTS rapport ”Användning av internet och telefoni i Sverige 2019”. 63 procent av svenskarna använde andra meddelandetjänster än sms via mobiltelefonen dagligen under 2019, till exempel WhatsApp och Messenger. Detta är en ökning från 55 procent 2017. Hälften av mobiltelefonanvändarna (51 procent) ringde via internet på sin mobiltelefon i någon utsträckning under 2019.
Även användningen via dator och surfplatta präglas av tjänster för meddelanden och telefoni via internet. Mer än hälften av de som använder internet i hemmet använde Skype eller liknande tjänster någon gång på sin dator eller surfplatta för att ringa (54 procent) respektive skicka meddelanden via till exempel WhatsApp och Messenger (57 procent). Detta är en ökning jämfört med tidigare år.
En majoritet av svenskarna tittar både på traditionell, tablålagd TV och på så kallade play-tjänster via internet, exempelvis SVT Play, Netflix, HBO eller Viaplay.  Denna grupp har ökat från 52 procent 2017 till 60 procent 2019.
Andelen som endast tittar på traditionell tablålagd tv är 12 procent, en minskning med 10 procentenheter sedan 2017. 2019 tittade 22 procent inte alls på traditionell, tablålagd TV, utan endast på så kallade play-tjänster via internet. Detta är på samma nivå som vid tidigare mätning.
Fler resultat av undersökningen:
Fast telefoni minskar och 2019 hade endast 24 procent fast telefoni i hemmet, jämfört med 41 procent 2017.
Drygt 97 procent använder internet i hemmet vilket är en ökning från 93 procent 2017. Den huvudsakliga internetanvändningen i hemmet sker via fiber (62 procent) och näst vanligast är mobilt bredband (12 procent).
 
Källa: https://statistik.pts.se/media/1516/anvaendning-av-internet-och-telefoni-i-sverige-2019.pdf
 
Bild: Depositphoto