Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2019-11-19

Spaning

Svenska riktlinjer för AI

Svenska riktlinjer för AI

IT- och telekombranschen agerar nu gemensamt för att artificiell intelligens (AI) ska användas ansvarsfullt. Tillsammans med åtta företag har IT&Telekomföretagen tagit fram riktlinjer för tillitsskapande AI. Tanken är att branschkoden ska kunna fungera som ett hjälpmedel och vägledning för företag, myndigheter och organisationer. Den vilar på tre principer:
-Ett mänskligt och hållbart samhälle
-Förståelse och inkludering
-Förtroende
Syftet med en branschkod för AI är i grunden att stödja medarbetare i det dagliga arbetet.
 
Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/ai-maste-bygga-pa-tillit-och-kunskap-oetisk-anvandning-ska-motverkas?publisherId=2006717&releaseId=3265532
 
Bild: Depositphoto