Arbetsliv Media Teknik / Prylar Utbildning Värderingar
Publicerat: 2019-05-24

Spaning

Myndigheter lyckas ej upprätthålla GDRP

Myndigheter lyckas ej upprätthålla GDRP

För ett år sedan kom GDPR att sättas i bruk, som ökar rättigheter och skyddsnätet för privatpersoner att inte få sin data spridd och lagrad utan att få information om det. Det har nu gjorts en undersökning som beskriver hur väl företag och myndigheter lyckas efterfölja det nya regelverket. Om man inte följer regelverket kommer de företaget eller myndigheten som inte följer GDPR att få böter. Det som denna undersökning utvisar är att myndigheter och framför allt kommuner i Sverige är de som lyckas sämst med att arbeta efter denna nya förordning. Det som framgår är att enbart 50% av alla svenska företag och myndigheter lyckas upprätthålla den nya förordningen. Vad som ligger bakom att de inte upprätthålls är främst den mänskliga faktorn som står för 60% av anmälan till Datainspektionen. Bäst var IT företag och banker på att arbeta med dessa uppgifter.
Läs mer: https://www.nyteknik.se/digitalisering/kommuner-samst-pa-att-efterleva-gdpr-6959300