Privatekonomi
Publicerat: 2017-04-12

Spaning

Svenskar tar allt större konsumtionslån

Svenskar tar allt större konsumtionslån

Under 2016 ökade ett genomsnittligt konsumtionslån med 19,1 procent i jämförelse med föregående år. Detta visar Zmarta Groups återkommande lånebarometer som för tredje året i rad har kartlagt den svenska marknaden för konsumtionskrediter. Barometern grundas endast på de lån som är förmedlade genom Zmartas plattform. Lånebarometern visar att både antalet omläggningslån och konsumtionslån ökade under 2016. Dessutom lånar svenskarna för allt högre belopp, riksgenomsnittet för ett konsumtionslån uppgick till 97 474 kronor – att jämföra med 81 840 kronor under 2015. Precis som under 2015 var det vanligast med fordonslån, tätt följt av lån för att finansiera renovering. En stor andel av de lån som förmedlas är så kallade omläggningslån som tas i syfte att samla och lägga om tidigare lån. Rapporten visar även på skillnader i lånebeteendet mellan män och kvinnor, där män tar konsumtionslån i högre utsträckning och lånar för större belopp. Särskilt unga män i åldersgruppen 18–35 år tog i högre grad konsumtionslån under 2016 än kvinnor i samma ålder.
Läs rapporten här: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/zmarta-frontend/production/zmarta.se/uploads/zmarta-lanebarometer-se.pdf