Mat / Dryck Shopping
Publicerat: 2016-04-19

Spaning

Svenskarna äter ute mer

Svenskarna äter ute mer

Varje månad köper vi mat för strax över 3 000 kronor per person visar nya siffror från SCB. De senaste åren har vi också lagt allt mer pengar på att äta ute. Men enligt SCB så påverkas restaurangbranschen mer av konjunkturförändringar än livsmedelsbranschen. Enligt ny statistik är ökningstakten 5 gånger så stor i restaurangbranschen (15,6 %) som för livsmedelbranschen (3,2 %) mellan 2007 och 2015 med hänsyn tagen till prisförändringar. Vårt sociala liv blir allt mer kontinentalt.
Läs mer om trenderna på: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Svenskarna-ater-ute-mer