Mat / Dryck Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2017-12-14

Spaning

Vi spenderar allt mer pengar på restaurangbesök

Vi spenderar allt mer pengar på restaurangbesök

Svenska konsumenter spenderar allt mer pengar på restaurang- och kafébesök. Den här konsumtionskategorin ökade med 4,9 procent under 2016 jämfört med 2015. En förklaring är att gruppen kvinnor som går på restaurang ofta växer. I stort ökade den svenska konsumtionen med två procent under 2016. Det visar statistik sammanställd i Konsumtionsrapporten 2017 som ges ut av Centrum för konsumtionsvetenskap vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
Konsumtion på kaféer och restauranger var den konsumtionskategori som ökade näst mest under 2016 jämfört med 2015. I genomsnitt besöker den svenska konsumenten en restaurang kvällstid 12 gånger per år, att jämföra med 9 gånger per år 2006. En faktor som kan förklara den ökade restaurangkonsumtionen är att gruppen kvinnor som besöker en restaurang fler än en gång per vecka växer. Andelen kvinnor bland konsumenter som besöker restauranger på kvällstid flera gånger per vecka har ökat från cirka 40 procent 2013, till att 2016 utgöra drygt hälften.
Fler resultat ur Konsumtionsrapporten 2017:
Svenskarna har aldrig varit nöjdare med sina liv.
Svenska konsumenter spenderar allt mer tid i köpcentrum.
Svenskar orkar inte engagera sig i omreglerade marknader, till exempel telekommunikation och elmarknaden.
E-handeln ökade sin andel av den totala detaljhandeln med 5 procentenheter under tioårsperioden 2006-2016. E-handeln stod 2016 för 7,7 procent av den totala detaljhandeln
Övriga trender är att svenska konsumenter allt oftare använder priserbjudanden (rabatter), handlar second hand och köper presenter.
Mellan 2010-2016 ökade konsumtionen med 12,3 procent. Samtidigt visar mätningar över hur mycket konsumenter upplever att de spenderar endast en ökning på 2,3 procent.
Ladda ner hela rapporten: http://cfk.gu.se/publikationer/konsumtionsrapporten