Teknik / Prylar
Publicerat: 2023-09-25

Spaning

Svenskarna dåligt rustade för ökade cyberhot

Svenskarna dåligt rustade för ökade cyberhot

En undersökning från PwC visar att det är få svenskar som genomfört åtgärder för att minska sin digitala sårbarhet. Dessutom är många skeptiska till att svenska myndigheter kan hantera cyberhoten. 65 procent av svenskarna upplever att cyberhoten mot Sverige har ökat det senaste året. Samtidigt visar vår undersökning att så många som sex av tio inte regelbundet byter lösenord för digitala tjänster. Fyra av tio har inte säkerhetskopierat sin dator det senaste året och en tredjedel har inte uppdaterat virusskyddet.

Undersökningen visar också att så få som 16 procent tror att svenska myndigheter klarar av att stå emot en cyberattack. 29 procent av respondenterna menar att det känns tryggt att alltid ha kontanter i plånboken. Men det finns stora skillnader beroende på ålder. Bland respondenter över 65 år har 45 procent kontanter som en extra trygghet, medan endast 19 procent av de som är mellan 18-29 år ger samma svar.

49 procent upplever att deras kortuppgifter är trygga när de handlar via internet. Även här är det en skillnad mellan respondenter i olika åldrar. Medan 56 procent i gruppen 18-29 år litar på att deras uppgifter är skyddade när de betalar på internet, ger endast 42 procent av de som är över 65 år samma svar.

Många lagrar foton men även olika slags dokument i molntjänster, men trots det känner sig endast 41 procent i hög eller mycket hög utsträckning trygga med detta. 53 procent i gruppen 18-29 år upplever trygghet, medan endast 32 procent ger samma svar i åldersgruppen över 65 år.

 

Källa: https://news.cision.com/se/pwc/r/svenskarna-daligt-rustade-for-okade-cyberhot,c3825061

 

Bild: Depositphotos