Resa
Publicerat: 2018-04-19

Spaning

Svenskarna kör mer bil än någonsin

Svenskarna kör mer bil än någonsin

Under 2017 ökade den totala körsträckan för svenskregistrerade personbilar med 1,3 procent jämfört med året innan. Körsträckan per bil var 1 211 mil. Det framgår av Trafikanalys officiella statistik över körsträckor med svenskregistrerade fordon.
Under 2017 kördes svenskregistrerade personbilar drygt 6,8 miljarder mil, den högsta noteringen sedan körsträckorna började beräknas 1999. Den genomsnittliga körsträckan per bil minskade med 1 procent jämfört med året innan och är den lägsta noteringen hittills, men antalet personbilar i trafik ökar stadigt vilket förklarar ökningen i total körsträcka. Den totala körsträckans ökning på 1,3 procent kan relateras till befolkningsökningen som också var 1,3 procent.
Personbilar som kan drivas med ett alternativt drivmedel som el, etanol eller gas stod för 8 procent av den totala körsträckan för svenskregistrerade personbilar år 2016. Den genomsnittliga årliga körsträckan varierar för olika drivmedel. Längsta körsträcka hade gasbilar med 1 912 mil. De bensindrivna bilarna hade år 2016 en körsträcka på 927 mil jämfört med de dieseldrivna som kördes 1 699 mil, d.v.s. nästan dubbelt så långt. Effekter av detta är att bensinbilar och dieselbilar stod för vardera 46 procent av det totala trafikarbetet år 2017. Uppgifterna är hämtade ur Trafikanalys officiella statistik "Körsträckor 2017".
Ladda ned statistiken här: https://www.trafa.se/vagtrafik/korstrackor/