Resa
Publicerat: 2019-01-02

Spaning

Omställning av den svenska fordonsflottan pågår

Omställning av den svenska fordonsflottan pågår

En sammanställning av tankesmedjan Fores visar att omställningen av den svenska fordonsflottan tog fart under 2018. Sammanställningen visar också att 2018 var ett turbulent år för nybilsmarknaden, präglat av bonus malus-beskattningen som infördes 1 juli, men också av långa väntetider på de laddbara bilarna och en sjunkande acceptans för dieselbilar.
Här de fem viktigaste punkterna:

  • Minskad nybilsförsäljning. Första halvåret var bilförsäljningen mycket stark, och juni satte all time high för försäljning av både nya personbilar lätta lastbilar, som ökade med 72,9 % respektive 193 % jämfört med samma månad föregående år. Första halvåret har 225 543 nya personbilar registrerats, 16,5% fler än motsvarande period förra året (193 530). Därefter sjönk registreringen kraftigt, vilket visade att många skaffade ny bil innan skattehöjningen när bonus malus trädde i kraft 1 juli. Totalt blev nybilsregistreringen 2018 den tredje högsta genom tiderna.
  • Laddbart boomar. Andelen laddbara bilar ökade mycket kraftigt efter att bonus-malus infördes, till 8,1 % mot 5,2 % 2017. I december var andelen ännu högre, 11,7%, vilket pekar på att ökningen kommer att fortsätta – om bara tillverkarna förmår leverera bilar. Sverige har därmed enligt preliminära siffror Europas tredje högsta andel laddbara bilar, efter Norge och Island. 6,2 % av marknaden var laddhybrider, 2,0 % rena elbilar, med VW Passat som etta trots lång leveranstid, med bästsäljande elbil Nissan Leaf på sjätte plats, Renault Zoe på sjunde och Tesla Model S på tionde.
  • Gasbilar stampar, etanol är över, vätgas är obefintligt. Att gasbilarna får 10 000 kronor i bonus har inte kunnat förhindra att marknadsandelen minskar till 0,9 % av nybilsmarknaden, mot 1,0 % 2017. Ett problem har varit att gasbilar som formellt sett betraktas som efterhandskonverterade, trots att de är nya, inte omfattats av premien. Gasbilarna stod 2018 för 0,3 % av nybilsmarknaden; i princip enbart Volkswagen Golf som nu lagts ner. Enbart fem vätgasbilar registrerades 2018, mot 14 året innan.
  • Bensin är åter störst. Intresset för dieselbilar minskar, delvis för att skattebefrielsen för miljöbilsklassade snåldieslar upphört, men också för en hårdare bedömning av dieslars påverkan på luftkvalitet och klimat, inklusive förväntade begränsningar av hur dieselbilar ska kunna användas i städerna. Det betyder att bensin nu åter är vanligaste drivmedlet för nya bilar, med 46,9 % av marknaden mot 37,9 % för diesel, som var störst 2009–2017. Klimatmässigt är det oroande, eftersom andelen biobränsle är långt högre i dieseln än i bensinen.
  • Transportfordon ställs också om. Inom lätta lastbilar var dieselns dominans total fram till halvårsskiftet. Efter att bonus malus införts och till skillnad från gamla supermiljöbilspremien också gäller lätta lastbilar, började eldrivna varianter säljas bättre. Registreringen har nästan fördubblats gentemot föregående år, från 460 till 757, och domineras av Renault Kangoo och Nissan E-NV 200.

 
Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/omstaellning-tar-fart-svensk-nybilsregistrering-2018-granskad-2819443