Teknik / Prylar
Publicerat: 2023-11-24

Spaning

Svenskarna mindre optimistiska till AI

Svenskarna mindre optimistiska till AI

Andelen svenskar som är positiva till hur AI påverkar dem har under de senaste två åren rasat och är nu nere på en rekordlåg nivå. Det visar en ny, riksomfattande undersökning om svenska folkets attityder till AI som genomförts för sjätte året i rad. Undersökningen har tagits fram av Insight Intelligence tillsammans med Atea Sverige, Tietoevry, Linnéuniversitetet och Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Den innefattar svar från 1000 personer i hela landet mellan 16 och 70 år.

2021 var majoriteten av svenskarna positiva till hur AI påverkar dem som privatperson (54 %). Sedan dess har andelen positiva minskat med 19 procentenheter. Nu säger sig endast drygt var tredje vara positiv till AI (35 %). Det är den lägsta siffran sedan undersökningen började genomföras 2018. Parallellt är andelen som är negativa rekordhög (32 %).

Oron för AI har ändrat fokus. Tidigare var folk främst oroade över att AI tar fel beslut. Den främsta oron nu är att inte kunna skilja mellan vad som är sant och falskt, exempelvis genom falska nyheter, bilder och videos. Hela 60 procent svarar det, vilket är en ökning med 17 procentenheter under det senaste året.

Liksom tidigare år visar resultaten på stora demografiska skillnader i såväl användandet av AI som inställningen till det. Det är främst unga män, högutbildade och höginkomsttagare som är positiva till AI.

Undersökningen visar också att:

• Varannan person tror att AI kommer att skapa ett större digitalt utanförskap där de som kan tekniken får mer makt (50 %).
• Andelen som är oroliga för att AI ska ta över jobben ökar. Var femte säger sig nu vara orolig för det (19 %).
• Vård och brottsbekämpning är de samhällsområden där flest är positiva till att AI används som stöd.
• Användandet av digitala röstassistenter ökar.

Undersökningen baseras på svar från 1000 personer i Sverige mellan 16 och 70 år som under september och oktober 2023 intervjuats genom Sifos slumpmässigt rekryterade, riksrepresentativa webbpanel.

Källa: https://news.cision.com/se/insight-intelligence/r/svenskarnas-optimism-for-ai-rasar,c3879113

Bild: Depositphotos