Privatekonomi Shopping Värderingar
Publicerat: 2021-02-11

Spaning

Svenskarna oroliga för småföretagen

Svenskarna oroliga för småföretagen

Svenska folket oroar sig för att småföretag ska gå omkull i spåren av coronapandemin. 3 av 4 svenskar har stödhandlat hos småföretagare för att stötta dem.
Ipsos har på uppdrag av Visa undersökt allmänhetens inställning till småföretagare, med särskilt fokus på coronapandemins påverkan. Av undersökningen framkom bland annat att:
- 65 procent är oroliga för att småföretag inte kommer att överleva utan stöd från lokalsamhället
- 75 procent har valt att aktivt stötta småföretagare under coronapandemin
- 84 procent tror att småföretagare är viktiga för återhämtningen av svensk ekonomi
- 50 procent uppger att de mår bättre av att handla av småföretagare
Av undersökningen framkommer också att nära hälften (44%) har spenderat mer pengar hos småföretagare under pandemin än innan. 35% av befolkningen planerar att spendera ännu mer hos småföretagare även efter pandemin.
Källa: Visa som genom Ipsos gjort denna undersökning