Privatekonomi Värderingar
Publicerat: 2019-06-27

Spaning

Svenskarna skänker mindre pengar till välgörenhet

Svenskarna skänker mindre pengar till välgörenhet

Svenskarnas gåvor till organisationer med 90-konto minskar för första gången på flera år. Tendensen gäller både för privatpersoner och företag. Det visar den senaste sammanställningen från Svensk Insamlingskontroll.
Statistiken, som bygger på rapporter från 430 organisationer med 90-konto, visar inte bara att de senaste årens stadigt ökande givmildhet håller på att plana ut. Den minskar i år inom två kategorier – privatpersoner och företag. Privatpersonernas gåvor, som utgör den största andelen av de totala insamlingsintäkterna, hela 45 procent, gick ner med 0,8 procent förra året. Företagens givande, som står för 7 procent av gåvorna, minskade med hela 13 procent.
– Det är svårt att peka på vad det här trendbrottet beror på. Men efter flera år av ständiga rekord går det knappast att säga att det är en slump. Det kan vara en kombination av att hushållens ekonomi har planat ut och att humanitära katastrofer inte längre får samma mediala genomslag, säger Tommy Jonsson, controller på Svensk Insamlingskontroll.
 
Källa: https://www.insamlingskontroll.se/sites/default/files/Insamlings%C3%A5ret%202018%20i%20text%20och%20siffror%20med%20fler%C3%A5rs%C3%B6versikt.pdf