Hem / Boende
Publicerat: 2016-05-30

Spaning

Svenskarna tror på solenergi

Svenskarna tror på solenergi

Hälften av svenskarna tror att solenergi kommer att stå för 20 procent av den svenska energiproduktionen om 10 år enligt en undersökning som YouGov genomfört på uppdrag av E.ON. I undersökningen framgår även att solenergi är det mest populära förnybara energislaget och att hela fyra av fem vill installera solceller i hemmet. Svenskarna har även hög tilltro till energislagets potential i framtiden. Över sju av tio (72 procent) tror på solenergin som en framtida energikälla och varannan svensk tror att solenergi inom tio år kommer svara för en femtedel av den svenska energiproduktionen. Det kan jämföras med att solenergin idag står för mindre än en procent av energiproduktionen.
Läs mer om undersökningen. http://www.mynewsdesk.com/se/eon/pressreleases/svenskarna-tror-paa-solrevolution-1421870