Svenskarnas kondition allt sämre

Svenskarnas kondition har försämrats kraftigt de senaste 20 åren. Nära hälften, 46 procent, av den arbetsföra befolkningen har en hälsofarligt dålig kondition.

Studien från GIH, som är baserad på en unik databas med över 350 000 män och kvinnor i åldrarna 18-74 år i den arbetsföra befolkningen. Den visar en kraftig nedgång av maximal syreupptagningsförmåga, det vill säga kondition, mellan åren 1995 och 2017. I hela studiepopulationen minskade konditionen med 10,8 procent och andelen med en hälsofarlig låg kondition ökade från 27 procent till 46 procent.

Studiedeltagarna har genomgått en hälsoprofilbedömning och fått sin kondition beräknad via ett icke-maximalt konditionstest på cykel. Förutom en kraftig nedgång i hela studiepopulationen så visade resultaten att nedgången var kraftigare för män, yngre åldersgrupper, lågutbildade och de som bodde i landsbygdslän.

Källa: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sms.13328