Hälsa / Träning Mat / Dryck
Publicerat: 2022-01-28

Spaning

Vegetariskt fortsätter att öka

Vegetariskt fortsätter att öka

Svenska konsumenter fortsätter att styra om mot mer vegetarisk mat på tallriken. Det visar Axfoods Vegobarometer 2021, den sjätte årliga undersökningen av svenskarnas matvanor, som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Axfood. Andelen vegetarianer och veganer är den högsta hittills. Nära 9 procent av svenskarna betraktar sig som vegetarianer eller veganer.
De största förändringarna har dock inte skett bland vegetarianer och veganer, utan hos befolkningen i övrigt, där allt fler äter alltmer vegetarisk mat, och där andelen flexitarianer – det vill säga de som har vegetarisk mat som bas men inte slutat äta kött – fortsätter att öka.
Andelen personer som äter vegetariskt 2-6 dagar i veckan har på 6 år ökat från 19 till 30 procent. 59 procent av svenskarna äter vegetariskt minst 1 dag i veckan och ytterligare 28 procent äter vegetariskt då och då. Och andelen som aldrig äter vegetariskt har minskat från 21 till 12 procent.
Just klimat- och miljöskäl är den främsta drivkraften för svenskarnas ändrade matkonsumtion. 21 procent av konsumenterna uppger att de kommer att fortsätta äta mindre kött, och av dem är det hela två tredjedelar (67 procent, jämfört med 58 procent föregående år) som har klimat och miljö som huvudsakligt skäl till det. Hälsoskäl minskar samtidigt från 27 till 18 procent, medan etiska-/djurrättsskäl ökar från 8 till 12 procent.
Förändringarna av matvanor och attityder är tydliga i alla grupper, men det finns också skillnader mellan kön och åldersgrupper. Generellt äter kvinnor och unga mer vegetariskt än män och äldre, och det är också kvinnor och unga som i störst utsträckning säger att de kommer att fortsätta ställa om till mer vegetarisk mat också framöver. Medan klimat- och miljöskäl är den klart viktigaste drivkraften för samtliga grupper är etiska/djurrättsskäl något viktigare för unga och kvinnor, medan hälsoskäl är viktigare bland män och ju äldre man blir.
På frågan om vad som skulle locka konsumenterna att handla mer vegetariskt när de är i butiken är det främst lägre pris (36 procent), godare produkter (33 procent) och inspiration/recept i butiken (31 procent) som skulle bidra till det. Den största ökningen noteras dock bland de som vill se en tydligare ursprungsmärkning av vegetariska produkter, en grupp som ökat från 13 till 22 procent på bara ett år.
 
Källa: https://news.cision.com/se/axfood/r/vegobarometern--klimat-och-miljo-allt-viktigare-nar-vegetariskt-fortsatter-oka,c3489143
 
Bild: Press Axfood