Media Teknik / Prylar
Publicerat: 2014-11-11

Spaning

Svensken gillar surf

Svensken gillar surf

Svenskarnas användning av surfplattor ökar explosionsartat och i dag har mer än hälften tillgång till en. Parallellt med den ökade användningen av surfplattor betalar allt fler för strömmad film och musik och för första gången på många år minskar fildelningen enligt .SE:s (Stiftelsen för internetinfrastruktur) årliga rapport Svenskarna och internet.
Den stora förändringen i årets undersökning ser vi i användandet av surfplattorna som fortsätter uppåt ännu snabbare än tidigare. På tre år har surfplattornas spridning ökat med 48 procentenheter, från 5 procent till 53 procent och ökningen fortsätter. Det är framför allt barnfamiljerna som driver utvecklingen och nu finns det en surfplatta i fyra av fem hushåll med barn under 10 år. Det ökade användandet av surfplattor påverkar också tiden vi lägger på internet. Totalt tillbringar vi 21,6 timmar per vecka på internet 2014, jämfört med 19,9 timmar 2013. Nästan hela den ökningen gäller användning i hemmet vilket sannolikt beror på att allt fler använder surfplatta.
Läs mer om rapporten här:
https://www.iis.se/press/pressmeddelanden/anvandandet-av-surfplattor-exploderar-fler-betalar-for-film-och-musik-farre-fildelar/
http://www.soi2014.se/