Hem / Boende
Publicerat: 2020-09-28

Spaning

Sveriges första klimatneutrala kontorsbyggnad

Sveriges första klimatneutrala kontorsbyggnad

Skanska och E.ON har tecknat en avsiktsförklaring om att samverka kring Sveriges första klimatneutrala kontorsfastighet som certifieras enligt den nya standarden NollCO2. Hyllie Terrass, som ska byggas i Hyllie i Malmö, får med energilösningen E.ON Next en klimatpositiv energilösning som innehåller lokalproducerad och förnybar energi.
E.ON Next kommer förse den tolv våningar höga kontorsbyggnaden med 100% förnybar värme och kyla från det lokala fjärrvärme- och fjärrkylanätet. På taket kommer solcellspaneler, som är tillverkade med låga CO2-utsläpp, att placeras och elen från dem kommer både att användas inom byggnaden och kunna lagras i batterier. När batterierna är fulladdade säljs överskottselen ut till elnätet, där grannar kan ta del av den förnybara elen.
För att leva upp till kraven i certifieringen NollCO2 krävs ett helhetstänk: från utvinning av råvaran till sluthantering av byggnaden när den funktionella livstiden har uppnåtts. Eftersom NollCO2 även omfattar den klimatpåverkan som verksamheterna i byggnaden orsakar är valet av energilösning avgörande om netto-noll klimatpåverkan ska kunna uppnås.
 
Källa: https://www.eon.se/nyheter/e-ons-energiloesning-moejliggoer-sveriges-foersta-klimatneutrala
 
Bild: Press Cobe arkitekter