Media Teknik / Prylar
Publicerat: 2017-11-23

Spaning

Sveriges seniorer är aktiva på nätet

Sveriges seniorer är aktiva på nätet

I motsats till vad många kan tro, är Sveriges seniorer vana och flitiga användare av internet, sociala och digitala medier. Närmare 7 av 10 av Sveriges seniorer (55 år och äldre) använder sociala medier och internet flera gånger om dagen. Det visar den nya undersökningen SeniorBarometern, i vilken Smart Senior ”tar tempen” på fler än 7 000 medverkande seniorer och deras digitala medievanor.
Vidare visar undersökningen att Sveriges seniorer använder sig av sociala medier för att hålla kontakt med vänner, familj och släkt samt för att följa med i olika intressegrupper. Var fjärde senior skickar mejl dagligen.
Två tredjedelar av seniorerna använder sig av även av sociala medier. Facebook toppar överlägset listan över mest använda (92 procent), följt av Instagram (47 procent) och WhatsApp (22 procent). Men även LinkedIn, SnapChat och Pinterest används.
Läs mer om undersökningen här: http://www.mynewsdesk.com/se/smart-senior/pressreleases/nya-seniorbarometern-visar-sveriges-seniorer-aer-aktiva-paa-naetet-laeser-nyheter-digitalt-och-anvaender-sociala-medier-och-laeser-fortfarande-punkt-punkt-punkt-2284698