Arbetsliv Hem / Boende Resa Teknik / Prylar
Publicerat: 2018-11-27

Spaning

Sweco ser en framtid med mer fritid

Sweco ser en framtid med mer fritid

I en ny framtidsspaning identifierar Sweco två scenarier där antingen staden eller landsbygden har en central roll. Artificiell intelligens har gjort att vår sysselsättning förändrats och att vi fått mer tid för kreativitet och fritid. Det är på uppdrag av Richertska forskningsstiftelsen som Sweco tagit fram en framtidsstudie om hur Sverige kan se ut om 30 år.
I det urbana globala samhället har urbaniseringen fortsatt och vi människor bor i storstadsregionerna. Täthet skapar möjlighet att optimera och effektivisera staden och artificiell intelligens ersätter människan inom flera områden, vilket frigör tid. Det finns även en ökad flexibilitet att ständigt byta och skapa nya yrken då vi har hela världen som arbetsområde.
I det globaliserade lokala samhället har urbaniseringen avtagit när digitaliseringen möjliggör att jobb, kultur och service inte längre är kopplat till städerna, utan människan kan bo var som helst och ändå ta del av det mesta. Människor väljer landsbygden för att attraktiva värden skapas här, både avseende natur och levnadsstandard. Samhället bygger på småskalighet och består av ett kollektiv med delningsekonomi och resurser transporteras inte längre runt jorden. Vi reser mindre och för att vi vill, inte för att vi behöver.
I framtidsstudien har ett tiotal experter från Sweco inom olika delar av samhällsutveckling - från transporter, stadsutveckling, vatten, miljö och demografi till energi, digitalisering och hållbarhet - arbetat fram hur Sverige kan se ut om 30 år.
 
Läs mer: https://www.sweco.se/siteassets/om-oss/priser-och-stipendier/richterska-stiftelsen/samhallet-om-30-ar_20181121.pdf