Swish för norden?

De nordiska bankerna, (Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB och Swedbank), undersöker nu möjligheten att skapa en nordisk betalningsinfrastruktur med gemensamma produkter. Målet är att skapa världens första betalområde för nationella och gränsöverskridande betalningar i flera valutor (SEK, DKK, NOK och EUR). Med utgångspunkt i öppet tillträde och gemensamma europeiska standarder, är ambitionen att den gemensamma infrastrukturen ska bidra till ökad konkurrens mellan nordiska betalleverantörer.

Utöver ökad integration kommer en harmoniserad nordisk betalningsinfrastruktur skapa en bättre grund för innovation och stärka utvecklingen av nya produkter och tjänster till nytta för alla användare. Initiativet har samma målsättning som pågående nationella infrastrukturprojekten i Norge och Sverige, men siktar på att uppnå dessa på en nordisk nivå.

Läs mer: http://mb.cision.com/Main/434/2449136/789626.pdf