Privatekonomi
Publicerat: 2019-02-19

Spaning

Nya Zeeland skrotar BNP

Nya Zeeland skrotar BNP

Nya Zeeland inför ett helt nytt sätt att mäta utvecklingen i landet som inte bara tar hänsyn till ekonomiska utfall. Verktyget som de skall ha istället har 4 olika indikatorer på välmående: Socialt kapital, Mänskligt kapital, Naturligt kapital och Finansiellt kapital. För att mäta nationens välmående så måste man se till alla fyra för att få en helhet. Som ex så kommer barnfattigdom att presenteras i varje budget för Nya Zeeland, de ministrar som vill spendera måste i fortsättningen motivera hur det skall främja landet inte bara idag utan även i flera generationer.
Källa: World Economic Forum Davos