Sydneys framtidsvision i 3 delar

A Metropolis of Three Cities

Sydney har skapat en framtidsvision som de har börjat arbeta efter som innebär att stan delas i tre:
the Western Parkland City
the Central River City
the Eastern Harbour City
Planen för förändring av staden är på 20 år och visionen är på 40 år. Det handlar om bostäder, utbildning, transportmöjligheter, nya arbetstillfällen, m.m.

Se mer: https://www.greater.sydney/greater-sydney-region-plan

Källa: Sydney