Hem / Boende Mat / Dryck Resa Värderingar
Publicerat: 2016-05-18

Spaning

Svenskarna vill ha ett hållbarare samhälle

Svenskarna vill ha ett hållbarare samhälle

Telge Energis nya barometer "Svenskarna och Hållbarhet" som genomförts av SIFO visar på en stark medvetenhet om att miljö och klimat är viktiga frågor och att det kan göras mycket för att bidra till en bättre värld. Undersökningen visar, bland annat, att det finns en stark vilja bland svenskarna att stävja klimatförändringar. Den visar även att 7 av 10 svenskar vill göra mer för att världen ska bli en bättre plats och att 8 av 10 svenskar kan tänka sig att betala mer för att bidra. 7 av 10 anser dessutom att det krävs fler politiska förändringar som gynnar konsumenter att agera.
Det är framförallt de enkla, konkreta insatserna i vardagen som rankas högst på hur man som individ kan bidra till en bättre värld. Hela 7 av 10 svenskar anser att sopsortering är det bästa sättet att göra en insats för miljön. Bara 2 av 10 svenskar uppger att de tar ansvar för en bättre värld genom att konsumera el mer klimatsmart dvs har valt förnybar energi och/eller energieffektiviserar.
Läs mer här: http://www.telgeenergi.se/privat/kundtjanst/pressrum/nyheter-och-blogginlagg/nyheter/