Tar upp kampen mot “fake news”

Tar upp kampen mot “fake news”

Nu går fler än 75 nyhetsföretag (främst amerikanska) tillsammans med Facebook, Google och Twitter ihop för att bekämpa falska nyheter. Inom ramen för The Trust Project kommer företagen att använda sk Trust Indicators vid sina texter. Dessa indikatorer kommer att ange källa, författarens expertis och annan information som säkerställer nyhetens trovärdighet.

Google uppger att de ännu inte riktigt löst hur de ska använda indikatorerna i sina söklistor medan Facebook uppger att de kommer att börja använda dem så snart som möjligt.

Läs mer om initiativet här: https://thetrustproject.org/launch/