Publicerat: 2022-12-13

Spaning

Tech-trender 2023 enligt Amazon

Tech-trender 2023 enligt Amazon

När tillgången till avancerad teknik blir ännu mer allmänt förekommande – när varje aspekt av livet blir data som vi kan analysera – kommer vi att se en ström av innovation, och detta kommer att föröka sig 2023 enligt Amazons CTO Dr. Werner Vogels. Här är hans fem tech-trender inför 2023.

Förutsägelse 1: Molnteknik kommer att omdefiniera sport

Liksom musik och video kommer sport att bli dataströmmar som vi kan analysera. De insikter som dessa kommer att låsa upp under de kommande åren kommer att förändra hela sportbranschen och omdefiniera vad det innebär att spela – och uppleva – varje sport.

Förutsägelse 2: Simulerade världar kommer att återuppfinna sättet vi experimenterar på

Rumslig beräkning. Simulering. Digitala tvillingar. Dessa tekniker har mognat långsamt i flera år, men den vardagliga effekten har varit begränsad. Detta förändras snabbt, och 2023 kommer molnet att göra dessa tekniker mer tillgängliga, vilket i sin tur möjliggör en ny typ av användning som kommer att vara obundna av fysiska begränsningar.

Förutsägelse 3: En våg av innovation inom smart energi

Energilagrande ytmaterial. Decentraliserade nät. Smart konsumtionsteknik. År 2023 kommer vi att se en snabb utveckling på global skala som förbättrar sättet vi producerar, lagrar och konsumerar energi.

Förutsägelse 4: Den kommande transformationen av leveranskedjan

År 2023 kommer införandet av tekniker som datorseende och djupinlärning att driva försörjningskedjan framåt. Förarlösa flottor, autonom lagerhantering och simuleringar är bara några av de optimeringar som kommer att leda till en ny era inom smart logistik och global försörjningskedja.

Förutsägelse 5: Anpassat kisel blir mainstream

Användningen av specialbyggda chips kommer snabbt att öka under 2023. Som ett resultat kommer innovationstakten att accelerera när arbetsbelastningar drar fördel av hårdvaruoptimeringar som maximerar prestanda, samtidigt som energiförbrukningen sänks och kostnaderna sänks.

 

Källa: https://www.aboutamazon.com/news/aws/werner-vogels-tech-predictions-2023

 

Bild: Amazon