Resa Teknik / Prylar
Publicerat: 2023-03-17

Spaning

Test av självkörande fordon i stadsmiljö

Test av självkörande fordon i stadsmiljö

För första gången i Sverige ska självkörande fordon med stöd av smart infrastruktur testas i stadsmiljö och på motortrafikled. Med hjälp av datakraft i 5G-nätet och sensorer kommer självkörande fordon att ha direktkontakt med omvärlden, till exempel med trafikljus. Projektet som ska planera och genomföra testerna har fått finansiering av Vinnova och uppstart sker under våren. Projektet kommer att utveckla realtidsanalyser för bedömning av risker för självkörande fordon, baserat på data från fordon, vägsidan och sensorer. Projektteamet består av representanter från KTH, Telenor, Volvo Cars och XENSE Vision. Med hjälp av stöd från Vinnova och delfinansiering av Avancerad Digitalisering kommer olika perspektiv att samlas in från andra relevanta målgrupper. De kommer också att ta fram en forskningstestbädd i samarbete med den utveckling som sker inom TECoSA. Ingenjörsstudenter ska engageras i utvecklingen och användning av testbädden och projektresultaten kommer att vara en del av utbildningarna.

 

Källa: https://www.kth.se/mmk/mechatronics/current-projects/entice-enablers-for-trustworthy-infrastructure-supported-autonomous-vehicles-1.1237121

 

Bild: Press Telenor