Kultur / Fritid
Publicerat: 2018-11-26

Spaning

Testa Läkare Utan Gränsers arbete i nytt ”escape room”

Testa Läkare Utan Gränsers arbete i nytt ”escape room”

Läkare Utan Gränser och företaget Fox in a Box har skapat ett ”escape room” som döpts till ”The Epidemic”. Med hjälp av olika kluriga ledtrådar får spelarna i rummet i uppdrag att genomföra en vaccinationskampanj för att stoppa ett mässlingsutbrott i en avlägsen del av Kongo-Kinshasa, mitt i regnskogen runt byn Bolomba.
Scenariot i rummet har inspirerats av utmaningar som Läkare Utan Gränsers medarbetare ställs inför i verkligheten. Mässling är en ytterst smittsam och livshotande sjukdom, särskilt för barn under fem år. För att förhindra en katastrof måste alla de 100 000 barnen i Bolomba-området vaccineras så snart som möjligt. Inte helt lätt i ett område där det inte finns bilvägar, elledningar och ens några vårdcentraler. De medicinska och humanitära behoven i Bolomba är enorma, precis som i stora delar av Kongo-Kinshasa.
Rummet ”The Epidemic” går att spela mellan den 29 november och den 30 december 2018. Fox in a Box speldesigner har gestaltat rummet med stöd från Läkare Utan Gränsers medarbetare. Företaget Fox in a Box skänker fem procent av sina intäkter under december månad till Läkare Utan Gränser.
Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/lakare_utan_granser/pressreleases/nytt-escape-room-saetter-fokus-paa-laekare-utan-graensers-arbete-2800454