Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2018-10-19

Spaning

Tieto lanserar etiska riktlinjer för AI

Tieto lanserar etiska riktlinjer för AI

Tieto stärker sitt engagemang för att främja etisk och ansvarsfull användning av artificiell intelligens (AI) inom bolaget. Den nya satsningen innebär bland annat särskilda etikregler för AI och en certifiering för alla medarbetare som arbetar med AI. Detta öppnar också för nya roller som etik- och transparensingenjörer och AI-utbildare inom etik.
De nya etiska riktlinjerna kommer att vara en grund för alla anställda som arbetar med AI inom Tieto. Principerna, som följer Tietos Code of Conduct, kommer sannolikt att utvecklas i takt med att tekniken blir mer avancerad.
Tietos nya AI-etiska riktlinjer

  • Ansvar: Att utveckla AI för goda ändamål, för planeten och mänskligheten.
  • Mänskliga rättigheter: Säkra friheten att kunna tjäna goda sociala ändamål.
  • Rättvisa & jämlikhet: Fördomsfri, rättvis och inkluderande AI som främjar mångfald och jämlikhet mellan människor.
  • Säkerhet & trygghet: AI-system ska vara gjorda för att förhindra missbruk och för att minska säkerhetsrisker.
  • Transparens: Sträva efter att AI ska gå att förklara och kunna förklara sig själv.

Tieto kommer även att etablera nya roller som fokuserar på etiska värden kopplade till AI, som etik- och transparensingenjörer och AI-utbildare inom etik. Dessa specialister fokuserar på transparens, trovärdighet, säkerhet och rättvisa inom AI. Tieto är bland de första företagen i Norden att rekrytera för den här nya typen av roller för att säkerställa en hållbar och ansvarsfull användning av AI.
 
Källa: https://www.tieto.se/nyheter/tieto-lanserar-etiska-riktlinjer-for-ai