Hälsa / Träning Media
Publicerat: 2021-11-19

Spaning

TikTok lanserar guide för psykiskt välmående

TikTok lanserar guide för psykiskt välmående

Sociala mediakanalen TikTok har tagit fram guide för psykiskt välmående. Guiden syftar till att stödja användare som delar med sig av personliga berättelser på plattformen och är framtagen i samråd med oberoende experter. Dessutom utökas resurserna kring ätstörningar och sökning med information och råd samt videoklipp från kreatörer på sökfraser kopplade till självskada.
TikTok är en plats där många unga delar med sig av sina livserfarenheter och finner tröst i att de inte är ensamma i vad de går igenom. För att hjälpa communityt att göra detta på ett tryggt och säkert sätt, lanserar TikTok en ny guide för psykiskt välmående utvecklad i samråd av oberoende experter, såsom International Association for Suicide Prevention, Crisis Text Line, Live For Tomorrow, Samaritans of Singapore samt Samaritans (UK). Guiderna hittas i säkerhetscentret i informationssyfte och erbjuder dessutom råd om hur community-medlemmar ansvarsfullt kan hjälpa personer som kämpar med olika problem eller är i nöd.
När användare söker efter ord och fraser som #självmord, hänvisar TikTok dem till en hjälplinje och resurser i vårt Säkerhetscenter, där användare kan få stöd och information om behandlingsalternativ. Under kommande veckor kommer TikTok även att lansera videoklipp vid sökning på fraser relaterade till självskada och självmord. Videoklippen kommer att visa kreatörer som delar med sig av sina personliga upplevelser, information hur man söker hjälp samt råd om hur man kan prata med sina nära och kära om problem.
 
Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/tiktok/pressreleases/tiktok-lanserar-ny-guide-for-psykiskt-valmaende-3145493
 
Bild: Depositphotos