Kultur / Fritid
Publicerat: 2023-12-15

Spaning

TikTok släpper ny trendrapport

TikTok släpper ny trendrapport

Människor kommer till TikTok i sökandet för mycket mer än ett enda "rätt svar". Varje nyfikenhet och intresse leder till relevanta perspektiv och outforskade upptäckter tack vare den perfekta blandningen av upptäckt och en aktiv sinnesinställning. Faktum är att användare på TikTok är 1,8 gånger mer benägna att hålla med om att TikTok introducerar dem för nya ämnen som de inte ens visste att de gillade.

Det har aldrig funnits fler alternativ för att upptäcka nya idéer eller saker, men det har också aldrig varit mer ansträngande att hitta relevanta svar. För varumärken innebär detta att skapa hyper-relevanta, glädjefulla och användbara innehåll som väcker varje nyfikenhet, även de som samhällen inte visste att de hade.

Det fortsätter att finnas en växande klyfta i förtroendet mellan konsumenter och varumärken som driver publiken att söka engagemang bortom en enstaka försäljning. De letar också efter varumärken som leder positiv samhällsförändring och transparens. Att etablera tydligt varumärkets förtroende och värderingar är icke-förhandlingsbara. På TikTok har varumärken en öppen kommunikationslinje med sina konsumenter och gemenskap.

För varumärken är det viktigt att betrakta varje kampanj och organiskt innehåll som en möjlighet att dela, lyssna och lära, och tillsammans bygga varumärkets förtroende och värderingar för att generera djupare lojalitet på och utanför plattformen. Efter att ha sett en annons på TikTok litar tittarna 41% mer på varumärket, är 31% mer benägna att vara lojala mot varumärket och är 33% mer benägna att säga att varumärket passar bra med vem de är som person (jämfört med innan de såg annonser på TikTok).

Källa: https://newsroom.tiktok.com/en-us/tiktok-whats-next-2024-trend-report

Bild: TikTok